Eero Aarnio 'Kantarelli' Fiberglass Side Table

IMG_1748.jpg
IMG_1749.jpg
IMG_1750.jpg
IMG_1752.jpg
IMG_1753.jpg
IMG_1754.jpg
IMG_1755.jpg
IMG_1748.jpg
IMG_1749.jpg
IMG_1750.jpg
IMG_1752.jpg
IMG_1753.jpg
IMG_1754.jpg
IMG_1755.jpg

Eero Aarnio 'Kantarelli' Fiberglass Side Table

1,600.00

An early white fiberglass 'Kantarelli' side table by Eero Aarnio.

H 17.5 in. x Dm 28.25 in.

Add To Cart